Karantene, isolasjon og permitteringer kan være stressfaktorer som øker forekomst av vold og overgrep i nære relasjoner. Situasjonen og tiden vi er inne i med koronapandemien kan være ekstra vanskelig for noen familier. 

Romerike Krisesenter er døgnåpen for deg som innbygger i Rælingen kommune og vil ta imot deg, uavhengig av kjønn, alder om du har barn med deg eller ikke. Det er et trygt sted å komme til, for å bo eller for å få råd og veiledning. Vi er her for deg!

Kontaktinformasjon: Romerike Krisesenter IKS

www.romerike-krisesenter.no

Telefon: 66 93 23 10.

 

Klikk på lenken nedenfor for å:

Se film om Romerike Krisesenter

Mer om Koronavirus - Se også "Trenger du noen å snakke med?"