Ved å opprette en digital postkasse hos Digipost eller e-Boks- de to leverandørene det offentlige har valgt - bidrar du til å redusere miljøbelastninger og til store innsparinger for det offentlige. Hvert år bruker det offentlige flere hundre millioner kroner bare på porto. Les mer på http://norge.no

Har du opprettet digital postkasse? (se film via you tube)

 

Har du ikke opprettet digital postkasse? Gå inn på https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Fordelene ved å få posten digitalt er mange:

  • Du mottar posten med en gang (ingen ventetid)
  • Du har tilgang til posten overalt
  • Du er med på å spare miljøet ved mindre bruk av papir og print samt redusert transport
  • Du er med og sparer penger til porto og utsendinger