Fakta om fastlegeordningen:

  • alle innbyggere som er registrert bosatt i en norsk kommune har rett til en fastlege

  • du kan velge fastlege hvis legen har plass på lista si, du kan bytte inntil 2 ganger pr kalenderår

  • det er kommunen du er registrert bosatt i som betaler fastlegetilskudd uavhengig av hvor du har lege

  • fastlegen er ansvarlig for alle allmennlegeoppgaver for sine pasienter i legekontorets åpningstid

  • ved behov for lege på dagtid skal du bruke din fastlege og ikke legevakten