Innføring og bruk av velferdsteknologi må ses i sammenheng med de omgivelsene og den situasjonen vi er i og som teknologien skal brukes i. Det finnes mange teknologiske løsninger. For å synliggjøre de mulighetene som finnes har vi utviklet et visningsrom på Fjerdingby helsetun.

Vi vil vise frem både nye og eksisterende løsninger av teknologi og universell utforming. Det vil være alt i fra enkle løsninger som man kan gå til innkjøp av selv, et utvalg hjelpemidler som kan søkes via Nav, og eksempler på teknologi som vil være en del av kommunen sitt tjenestetilbud.

Visningsrommet vil også fungere som et treningskjøkken. Vi benytter daglige aktiviteter ved kartlegging og opptrening etter sykdom. Et ledd i dette er observasjon og trening på kjøkken.

Målgruppen for visningsrommet vil være både hjemmeboende, beboere i omsorgsboliger, pasienter ved korttids- og rehabiliteringsavdelingen, pårørende og ansatte i pleie og omsorgstjenesten.

Vil du besøke visningsrommet?

Adresse: Haugervegen 25, 2008 Fjerdingby

Åpningstider og kontaktinformasjon: Avtal besøk på visningsrommet med din tjenesteyter i kommunen.

Virtuelt visningsrom på nett

I tillegg til det fysiske visningsrommet på Fjerdingby helsetun kan du også besøke en digital og virtuell versjon av visningsrommet her.

Visningsrom hovedromSnap Content