Snørydding og bortkjøring av snø

Først brøyter vi snøen ut av veien, inntil parkerte biler, langs fortauskanter og veikanter. Dette gjøres fortløpende, etter behov. Når vi har brøytet det som haster mest rydder vi i kryss, gangfelt og andre trafikkområder som skal holdes fri for snø.
Når det har falt mye snø, freser og kjører vi bort snøen fra hele veibanen. Da må du ofte flytte bilen din. Parkering forbudt-skilt settes opp minst 24 timer før vi starter.

Når igangsettes brøyting og strøing?

Kommunalteknikk iverksetter brøyting når det er minst 5 cm snø. Det kan bli opptil 15 cm snø ved normale snømengder før vi har ryddet bort all snø. Strøing og salting iverksettes etter behov. Ved spesielle værforhold, som underkjølt regn eller særlig lave temperaturer, kan det hende vi må bruke andre strømidler på veinettet. For eksempel kan det da forekomme salting av boligveier eller bruk av grus på hovedveier.

Snø inn på privat eiendom

Kommunen holder ikke private innkjørsler fri for snø. Ved brøyting vil det komme snø i innkjørsler. Snø i innkjørsler, gårdsplass eller lignende skal ikke måkes ut på fortau eller vei.

I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for. Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses blant annet som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn.

Skade på privat eiendom

Gjerder og beplantning skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i veiareal eller på kommunal eiendom, vil ikke utløse erstatning. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til kommunen, e-post: postmottak@ralingen.kommune.no og merkes Brøyteskade.

Hvem brøyter hvor?

Kommunalteknikk har overordnet ansvar for all brøyting og strøing i kommunen. På noen roder er det engasjert egen brøyteentreprenør. For sesongen 2018/2019 er dette Vaktmesterkompaniet AS.

Når må du flytte bilen?

Når vi kjører bort snø, må du flytte bilen din. Det settes opp skilt 24 timer før bilen må fjernes. Det kan skje endringer på grunn av vær og lignende, så sjekk etter skilt i gaten en gang i døgnet. Hvis bilen din ikke er flyttet når vi skal rydde snø, kan den bli tauet bort. 

Manglende brøyting eller strøing

Bruk http://www.veienmin.no hvor du kan melde ifra om manglende brøyting eller strøing.