Sorteringsanlegget sorterer automatisk ut plast til materialgjenvinning. Det eneste du trenger å tenke på er at matavfall skal kildesorteres i grønn pose.

ROAFs nettsider om sorteringsordningen

Har du netttopp flyttet til Rælingen? - Informasjon til deg som er nyinnflyttet i en ROAF-kommune.

Takk for at du sorterer matavfall i grønne poser!

Vil du lære mer om hvor og hvordan du sorterer?

Kildesorteringsguide - også på engelsk og på polsk (roaf.no)

Sortere.no - når du lurer på hvor noe skal?

Oversikt over steder for glass- og metallemballasje i Rælingen (roaf.no)

Sammen kan vi gjøre en fantastisk jobb til beste for alle! God sortering og takk for at du sorterer!