Rælingen kommune har ambisiøse målsettinger om å redusere klimagassutslipp, både fra egen virksomhet og for kommunen totalt. Biltrafikk utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene i Rælingen kommune. Høsten 2017 gjennomfører derfor kommunen et løft for å sikre at utslippene fra transport blir mindre, og i den forbindelse gir vi nå borettslag og sameier muligheten til å søke om støtte til opprettelse av ladeinfrastruktur for elbiler. Frist for å søke støtte er 15. januar 2018. I første omgang tilbys dette som en begrenset pilot. Ut fra erfaringene med denne piloten vil det bli vurdert en videreføring av ordningen i 2018. 

Les mer om ordningen her. 

 

Illustrasjon e-bil.jpg