NØD - VAKTNUMMER

Dyrlegevakta Romerike

 

Sørum og Fet Veterinærkontor

 

 

Vetrinærhøyskolen

 

(26 kr min. fra du får svar)

 

Døgnvakt hele året

Øyaveien 16B, 1900 Fetsund

 

Smådyrklinikken

Vakttelefon

820 90 390

 

63 88 16 25

 

 

67 23 23 23

820 90 102

Kommunens vakt/feilmeldinger:

Vakttelefon vei, vann, avløp

Utenom vakt brukes meldetjenesten: veienmin.no

906 40 894
Vakttelefon kommunale bygg

Vakttelefonen vår tar også i mot SMS. 

481 67 558

 

   
Brann   110
Nedre Romerike Brann og Redningsvesen   67910400
     
Politi   112 - 02800
     
Øst politidistrikt   64993000
Forliksrådet   64993000
     
Nedre Romerike legevakt døgnåpen, Helsebygget, Lillestrøm 116117
     
Barnevernsvakta Øst politidisktrikt 64993270
Alarmtelefon barn og unge www.116111.no 116111
     
Romerike krisesenter www.romerike-krisesenter.no 66932310
     
Viltnemda   63835255
Vakttelefon viltpåkjørsel   951 16 828
     
    47618888
NYTTIGE TELEFONNUMMER
     
Rælingen kommune hovednummer 63835000
     
Allmennmedisinsk legevakt - døgnåpen Helsebygget, Dampsagv. 2, Lillestrøm 116117
Alarmtelefon barn og unge www.116111.no 116111
Ambulanse   113
Barnevernsvakta Romerike politikammer 116111
Brann   110
Familievernkontoret Tovet 6 Lillestrøm 46616830
     
Helsestasjoner: Fjerdingby helsestasjon 63835260
  Løvenstadtunet helsestasjon 64802420
PPT Haugervegen 25 48895451/48167653
Barnevernet Bjørnholthagan 6 90825481/48167690
Hjemmebaserte tjenester Dovrebygget 64802078/87
Kirken menighetskontoret 64804160
     
Kemnerkontoret Rælingen Kanalvegen 18, 5.etg. 2004 Lillestrøm 66938020
Kommunal veterinærvaktordning (stordyrvakt) 22964580
    47618888
Krisesenter (Romerike Krisesenter) www.romerike-krisesenter.no 66932310
Legesentre: Fjerdingby legesenter 64802910
  Løvenstadtunet legesenter 64802870
  Stallbakken legesenter 64802929
Lillestrøm tannhelsesenter - Helsebygget Lillestrøm skoletannlege for Rud, Fjerdingby, Marikollen, Smestad, Sandbekken 63804490
NAV Rælingen   55553333
Nedre Romerike brann og redningsvesen Lørenskog 67910400
Omsorgssentre: Fjerdingby 63835400
  Løvenstadtunet 64802400
Politi   112/02800
Politisk sekretariat   90125738
Skatteetaten Solheimsgt 18, Lillestrøm 80080000
Strømmen tannklinikk - Strømsvegen 50, 2010 Strømmen skoletannlege for Blystadlia, Løvenstad 64846000
Vakttelefon etter kl 15:30 vei, vann og avløp 90640894
  kommunale bygg 48167558
Viltpåkjørsel   95116828
     
SKOLER OG BARNEHAGER
     
Barnehager: Blåbærgrenda 64802680
  Bjørnehi familiebarnehage 41214072
  Elgen 63835070
  Espira barnehage, Tristilbakken 48863350
  Heimen 63835010
  Hektneråsen 90705999
  Lilleborg 63835040
  Løvenstad 63835060
  Løvlia barnehage 63835050
  Blystadlia  barnehage 64804320
  Petrine 64804170
  Sannum 63835020
  Smestadtoppen 45961642
  Tangen 63834640
  Tomter 48009870
  Torva 63835030
  Østre Strøm 90233801
Skoler Blystadlia skole 64804120
  Fjerdingby barneskole 64804060
  Løvenstad barneskole 64804100
  Marikollen FINE gruppa 64804010
  Marikollen ungdomsskole 64804000
  Nordby barneskole 64804040
  Rud barneskole 64804080
  Sandbekken ungdomsskole 64804020
  Smestad barneskole 64804140
  Rælingen videregående skole 63835300
Skolefritidsordningen Blystadlia sfo 64804130/95234837
  Fjerdingby sfo 64804070
  Løvenstad sfo 64804110
  Nordby sfo 64804050
  Marikollen sfo FINE gruppa 64804010/4012 48167609
  Rud sfo 64804090/99568768
  Smestad sfo 64804140