Smittevernråd

Generelle smittevernråd som gjelder for alle

Hvis du blir smittet/tester positivt

Hvis du har testet positivt på en koronatest, bør du holde deg hjemme. Du skal ikke lenger registrere postiv selvtest hos kommunen.

Les mer om hva du bør gjøre ved positiv test.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du finner koronasertifikatet ditt på helsenorge.no.

Utskrift av koronasertifikat

Innbyggere som verken kan bruke digitale løsninger eller Helfos tilbud om koronasertifikat per brev, kan få utskrift av koronasertifikatet fra kommunen, basert på negativ test. Dersom du ikke kan bruke de andre løsningene, og trenger utskrift av koronasertifikatet må du kontakte teststasjonen pr telefon eller SMS på samme måte som ved bestilling av time til test, for å gjøre en avtale om utskrift.