Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Videregående opplæring for voksne

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Beskrivelse

  Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående skole, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Denne retten kan i spesielle tilfeller også gjelde ungdom som har behov for et mer tilpasset opplegg enn de kan få i vanlig skole. 

  Opplæringen skal tilpasses ditt behov og bygge på den formal- og realkompetansen du har fra før.

  Målgruppe

  Voksne fra og med 25 år. I spesielle tilfeller også unge i alderen 16 til 24 år.

  Pris for tjenesten

  Opplæringen er gratis. Fylkeskommunen har ansvar for å holde deg med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

  Lover

  Opplæringslova § 4A-3 og § 3-1
  Forskrift til opplæringslova kapittel 5 og 6

   

  Introduksjonsloven om norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne §4-a

  Introduksjonsloven (lovdata.no)

   

 • Lover og forskrifter

  "Vi lover..."

  Skjemaer (alle)

 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

   

  Rælingen kommune sitt tilbud til voksne innbyggere med rett til opplæring er organisert etter følgende tilbud og behov: grunnskoleopplæring, norsk og samfunnskunnskap og spesialundervisning. Rælingen kommune kjøper plasser fra blant annet Norasonde Læringssenter AS som tilbyr opplæring både dag- og kveldstid.

  Hvordan får du tilbud om opplæring og hvem kontakter du?

  Har du spørsmål om grunnskoleopplæring, ta kontakt med Rælingen kommune, rådmannskontoret ved rådgiver skole og barnehage eller Norasonde Læringssenter AS. (Se kontaktinformasjon nedenfor).

  Voksne i Rælingen kommune som har rett til kurs i norsk og samfunnskunnskap eller introduksjonsprogram får dette ved Norasonde Læringssenter AS. Har du spørsmål om tilbudet, ta kontakt med Flyktning og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune eller Norasonde Læringssenter AS.

  Voksne i Rælingen kommune med rett til spesialundervisning skjer på ulike voksenopplæringssentre i Oslo. Rælingen kommune kjøper tjenesten fra ulike voksenopplæringssentre i Oslo. Dette blir avtalt med den enkelte elev. Spørsmål om dette tilbudet kan rettes til rådmannskontoret i Rælingen kommune ved rådgiver skole og barnehage.

  Kontaktinformasjon:

  RÆLINGEN KOMMUNE

  Postboks 100

  2025 Fjerdingby

   

  RÆLINGEN KOMMUNE

  Flyktning og inkluderingstjenesten

  Telefon: 63 83 54 99/91/89

  e-post: postmottak@ralingen.kommune.no

   

  RÆLINGEN KOMMUNE

  Rådmannskontoret ved rådgiver skole og barnehage

  Telefon: 63 83 50 00

  e-post: postmottak@ralingen.kommune.no

   

  Norasonde Læringssenter AS

  Kurssted: Kirkegata 3  i Lillestrøm, Telefon: 64 83 66 00

  Nettsider: Norasondegruppen

  Rektor: Carmen Benal  E-post: Carmen.benal@norasonde.no Mobil: 92263 256

  Sekretær/Ansvarlig norsk- og samfunnkunnskapsprøver: Rania Alkabra  E-post: rania.bassam.alkabra@norasonde.no

  Mobil: 90 71 10 68

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkeskommunen fatter vedtak om opplæringen. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

  Saksbehandlingstid

  Fylkeskommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket om retten til inntaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning. Hvis du vil klage på andre forhold ved tjenesten, er det fylkeskommunens egen klagenemnd som er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Oppdatert 11.02.2019

  Tjenesten oppdatert: 15.02.2019 10:55