Stemmestyrene i Rælingen kommune er nå satt. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avvikles i Rælingen kommune søndag 13. september kl. 13:00-18:00 og

mandag 14. september kl. 12:00-20:00. Disse dagene trenger vi flere personer som vil delta som valgfunksjonærer på de forskjellige stemmelokalene.

Stemmelokalene er:
Norby skole
Fjerdingby skole
Rud skole
Løvenstad skole
Blystadlia skole

Den som skal delta kan ikke være oppført som kandidat på noen av partienes valglister i Rælingen.

Det blir gitt opplæring. Deltakere som valgfunksjonærer og deltakere i stemmestyrene får godtgjøring og dekket skyssutgifter etter kommunens satser.

Vi ønsker gjerne å knytte til oss personer som kan tenke seg og delta som valgfunksjonærer og delta i stemmestyrene over flere valgperioder.

Synes du dette høres interessant ut? Ta kontakt med Wenche F. Rustad,

e-post: wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no

eller telefon: 63 83 51 88.

 

Les mer: Valg 2015 (under Politikk i menylinjen)

Artikkel er publisert 19.02.2015 og sist oppdatert 11. august 2015.