Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Rudvegen fase 2

Vedlikehold av Rudvegen og Rud Terrasse

Kommunalteknikk skal vedlikeholde Rudvegen og Rud Terrasse. Arbeidene består i grøfting, overvannshåndtering og reasfaltering.

Arbeidene starter onsdag 23. juni, og vil pågå i ca 4 uker.

Planlagt arbeid. Rød: grøfting og kum Blå: reasfaltering

Vedlikehold av Knattenskogen

Kommunalteknikk skal vedlikeholde Knattenskogen. Arbeidene består i grøfting,  overvannshåndtering og reasfaltering.

Arbeidene starter tirsdag 6. april og vil pågå i ca. 4 uker. 

Kartutsnitt

Veiarbeid i Strømsalleen

Kommunalteknikk skal utføre veiarbeid i Strømsalleen. Arbeidene består i overvannshåndtering langs veien og nye kabelgrøfter til veilys. Arbeidene starter onsdag 14. april og vil pågå i ca 1 uke.

bilde veilys

Utbytting av veilysarmaturer

Utbytting av eldre veilysarmaturer til nye energieffektive LED-armatuer pågår. Arbeidet er forankret i Hovedplan vei og veilys.

Åpning GSV Strømsdalen 3

Ny gang- og sykkelveg Strømsdalen

Rælingen kommune har bygget ny gang- og sykkelveg i Strømsdalen fra Løkkevegen til Øvre Rælingsveg. Gang- og sykkelvegen på ca 850 meter er asfaltert og det er satt opp nytt veilys. Gang- og sykkelvegen vil sikre trafikksikker ferdsel i området.