Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Felles kommunal veilysnorm

Veilysnormen er utarbeidet i et samarbeid mellom kommunene Ullensaker, Aurskog-Høland, Enebakk, Nittedal, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll, Nes og Hurdal kommuner, og erstatter tidligere normer som har vært i bruk i kommunene. Veilysnormen ble vedtatt kommunestyrert i Rælingen 28.08.2019, og er bindende for alle som skal jobbe med veilys i kommunen.

Veilysnormen skal sikre at vei- og gatebelysningsanlegg bygges med god kvalitet på materiell og utførelse tilpasset klima og miljø. Normen gjelder for alle veilysanlegg som planlegges, etableres, bygges, oppgraderes, rehabiliteres, utføres arbeid på eller skal driftes og vedlikeholdes av kommunen.

Dette gjelder veier, gater, gang- og sykkelveier, turveier, plasser der kommunen er eier, har drift- og vedlikeholdsansvar for, eller vil få ansvaret for og eierskap til etter overtagelse.

I tillegg anbefales veilysnormen lagt til grunn for øvrige trafikkarealer som er åpne for allmenn ferdsel.

Skjema