Planprogrammet redegjør for formålet med kommuneplanarbeidet, viktige temaer, planprosessen, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger.

w zf 43yGQvuoAAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Vedlegg

Saksutredning med protokoll

Vedtatt planprogram 2022-2033

Sammendrag og kommentarer til generelle innspill

Sammendrag og kommentarer til arealinnspill

Arealinnspill - kartoversikt

Oversikt over vurdering av innspill