Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsling

Generelt

Ansvar: Kommunedirektørens enhet 

Velkommen til: Rælingen kommunes elektroniske varslingstjeneste! Varslingslogo.bmp
(Klikk på lenken over for varslingsskjema).

Rælingen kommune legger vekt på at alle ansatte i kommunen utfører sitt arbeid i tråd med etiske verdier og de lover og regler som gjelder i samfunnet. Dersom det forekommer brudd ønsker vi å få kunnskap om dette slik at vi kan rette opp det som er kritikkverdig. 

Benytt vår meldetjeneste: veienmin.no (For saker som gjelder vei, veilys, vann, avløp, idrett og friluftsliv.)

Beskrivelse

Rælingen kommune ønsker å få kunnskap om og rydde opp i eventuelle kritikkverdige forhold innen kommunens virksomhetsområder. Derfor er det lagt til rette for varsling. Enten du er innbygger, leverandør eller ansatt i Rælingen kommune har du rett til å varsle om kritikkverdige forhold kommunens ansatte er ansvarlige for. Du kan varsle til vårt eksterne varslingsmottak BDO AS via flere kanaler (se nedenfor). Du kan også varsle om du ikke bor i kommunen, men allikevel har informasjon om slike kritikkverdige forhold du mener kommunen bør kjenne til.

Målgruppe

Innbygger, leverandør eller ansatt. Du kan også varsle om du ikke bor i kommunen, men har informasjon om kritikkverdige forhold du mener kommunen bør kjenne til.

Kriterier/vilkår

Eksempler på kritikkverdige forhold er bl.a. korrupsjon eller andre former for økonomiske misligheter, mobbing, trakassering, seksuell trakassering, diskriminering eller rasisme.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis for målgrupper nevnt over.

Samarbeidspartnere

Rælingen kommunes varslingstjeneste driftes av BDO.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Velg en av tre kanaler å varsle gjennom:

Elektronisk melding: Varslingsskjema for Rælingen kommune. Du kan velge om du vil være anonym eller ikke. Skjema er også tilgjengelig under Skjemaer i menylinjen.

Telefon: Ring +47 970 86000. Telefonen er betjent av BDO AS kl 09:00-15:30 mandag-fredag. Du kan legge igjen beskjed på svartjenesten utenom angitt tidsrom.

Post: Send brev til postadresse BDO Advokater AS, Postboks 1704, Vika, NO-0121 Oslo. Merk konvolutten: "RÆLINGEN".

Om BDO AS 

Annen informasjon

Anonymitet: Du avgjør selv om du vil varsle anonymt eller ikke. Du kan også velge å være anonym overfor Rælingen kommune, men slik at din identitet kun er kjent for BDO AS. Dette må du gi beskjed om når du varsler. Det kan gjøre det enklere å følge opp en sak dersom din identitet er kjent.

 

Tjenesten oppdatert: 07.01.2022 10:37