Aktiviteten vil ikke være omfattende og vil ikke merkes i stor grad av sivile som ferdes i områdene. Det vil ikke bli benyttet pyrotekniske virkemidler under øvingen som delvis vil foregå nattestid. Forsvaret har varslet Rælingen og andre aktuelle kommuner og rutinemessig også politiet om øvingsaktiviteten.