Alternativene ved vår lokale folkeavstemning var:

Stem Ja til sammenslåing med Skedsmo kommune, og evenutelt med tillegg av Fet og Sørum kommuner

eller

Stem Nei til kommunesammenslåing. Rælingen bør fortsette som egen kommune.

Resultater folkeavstemning - bilde.jpg

3489 innbyggere stemte

Totalt ble det avgitt 3489 stemmer ved folkeavstemningen. Samlet er det 17.426 innbyggere i Rælingen kommune (31.12.2015) og av disse er det 13154 stemmeberettigede.

836 stemmeberettigede innbyggere hadde forhåndsstemt i perioden 4. april - 22. april.

 

 

Valgdeltakelsen per krets inkludert avgitte forhåndsstemmer
Ser vi bort fra oppmøtet på selve valgdagen og legger til forhåndsstemmer som er avgitt i de ulike valgkretsene får vi følgende deltakelse per krets:  Fjerdingby 24,95 %,   Løvenstad 23,16 %,   Nordby 37,82 %,   Rud 27,20 %,   Blystadlia 26,56.

 

Flest "ja-stemmer" i Rud krets

Fordelingen mellom "ja" og "nei" stemmer varierer mellom kretsene. Når det gjelder "ja" var det flest stemmer i Rud krets (23,85 prosent) og færrest i Nordby krets (5,72 prosent). Ja-stemmer fordelte seg forøvrig slik: Fjerdingby krets (11,47 prosent), Løvenstad krest 16,31 prosent) og Blystadlia krets (12,5 prosent).

Nei-stemmer var det flest av i Nordby krets (94,28 prosent), deretter kom Fjerdingby krets  (87,16 prosent), og de øvrige kretsene fordelte seg fordelte seg slik: Blystadlia (85,78 prosent), Løvenstad (83,45 prosent) og Rud (74,87 prosent).

 

Dette har vi gjort:

Vi har siden i fjor høst sendt ut to brosjyrer til husstandene i Rælingen kommune (en i oktober 2015 og en i mars 2015) og arrangert to folkemøter (20. oktober 2015 og 5. april 2016). Vi hører at noen ikke har mottatt brosjyren som skal være sendt til alle husstander og beklager det. Har du ikke lest brosjyren? Les og bla i brosjyren.

Sak om kommunesammenslåing, med utredning som vedlegg har vært til behandling i flere kommunestyrer i perioden fra april 2015. Les mer under kommunereform. (trykk "neste" for å følge saker og artikler bakover i tid).

Kommunestyremøter, folkemøter og informasjon om forhåndsstemming og om valgdagen har vært kunngjort i Romerikes Blad, på våre nettsider og på Rælingen kommune på Facebook.

 

Les mer:

- Lav valgdeltakelse om kommunesammenslåing, skriver nrk.no (25. april 2016, www.NRK.no)

- Kun 3 av 10 stemte, men svaret er krystallklart, skriver Romerikes Blad (rb.no) (25.04.2015).

Bruk stemmeretten din 25. april - valglokalene er åpne til kl. 20.00 (Rælingen kommunes nettsider).

Fakta om Rælingen kommune

Rådhuset_1020x680.jpg