Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015

Her kan du se hvordan valget gikk i Rælingen kommune.

Parti Resultat Endring fra 2011
Arbeiderpartiet 59,0% + 4,3%
Høyre 16,8% - 5,9%
Fremskrittspartiet 9,2% - 1,5%
Kristielig folkeparti 4,9% + 4.9%
Venstre 3,3% - 0,1%
Miljøpartiet De Grønne 3,1% + 3,1%
Sosialistisk venstreparti 2,8% - 0,2%
Rødt 0,9% +0,2%
Andre 0,0% -
     
Valgdeltakelse:                55,4%  
     

Kilder: Valgresultatet i Rælingen (www.rb.no)

Valgresultater i Rælingen (www.nrk.no)

Neste kommunestyremøte i Rælingen er 14. oktober.

Les mer: Om kommunestyrets sammensetning (Kilde: Artikkel www.rb.no 15.09.2015)