Hva gjør ungdomsrådet?

Ungdomsrådet (UR) uttaler seg om politiske saker i Rælingen som angår ungdommer, og er med på å forme framtiden i kommunen. De bevilger også penger til ungdommer som søker om støtte til arrangementer og tiltak, og de arrangerer egne arrangementer for å øke samfunnsengasjementet blant ungdommer. De kan også foreslå nye tiltak for ungdommer i Rælingen.

 

Hvem er ungdomsrådet?

UR består av 8 ungdommer (+8 varamedlemmer), halvparten fra Marikollen og halvparten fra Sandbekken. Halvparten er gutter og halvparten er jenter. Alle ungdommer i alderen 13-19 år kan stille til valg, og alle i denne aldersgruppen kan også stemme på hvem som skal inn i UR.

 

Hvordan velges ungdomsrådet og hvordan melder du din interesse for å delta i UR?

Det blir valg på ungdomsskolene og ungdomsklubbene. Hvis du vil stille til valg (eller høre mer om dette), kontakt Øystein Molander på

e-post aamodt.ungdomshus@ralingen.kommune.no 

eller ring telefon: 63 83 50 95 senest innen tirsdag 20. oktober 2015.