Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
21. januar kl. 09:07

Barnehagesøknad til kommunale- og ikke kommunale barnehager har to frister 1. februar og 1. mars 2022

Les mer clear

Vaksine

Du har rett til å få vaksinering mot smittsomme sykdommer. Det er kommunens helsetjeneste som står for tilbudet.

Generelt

Ansvar: Enhet for familie og helse

 

Beskrivelse

Kommuneelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

  • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • vaksinasjon mot covid-19
  • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

Rælingen kommune har eget vaksinekontor for vaksiner og rådgivning når du skal ut å reise, og andre vaksiner, se Reisevaksiner.

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Skal du reise til land utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand, anbefales det vaksinasjon, ev. beskyttelse mot malaria. Det bør tas spesielle hensyn for spe-, småbarn og gravide. Likeså bør personer med kronisk sykdom eller funksjonshemming konsultere egen lege før reiser til fjerntliggende land. Tilbudet om reisevaksiner, rådgivning andre vaksiner er også åpent for innbyggere i andre kommuner.

Kriterier/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for tjenesten

Barnevaksinasjon og vaksinering mot covid-19 er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Priser på reisevaksiner og andre vaksiner finner du under priser/gebyrer.

Lover

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1
smittevernloven kapittel 3 

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
Smittevernloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Tjenesten oppdatert: 27.04.2021 16:31