Hvor langt har vi kommet

 

Grønn= Vaksinering gjennomført for de som ønsket vaksine i aktuell uke, resterende får hvis de ønsker/kan

Orange= Vaksinering av gruppa er i gang.

Gul= Timer til vaksinering settes opp

___________________________________________________________________________________

Prioriteringsgruppe

Status dose 1                          

Status        dose 2

1.  Beboere i sykehjem

uke 1-2

uke 4-5

2.  Alder 85 år og eldre

uke 2-5

uke 5-8

3.  Alder 75-84

antatt oppstart uke 5-6

Antatt oppstart uke 8-9

4 a. Alder 65-74 og

ikke avklart

ikke avklart

4 b. 18-64 med høy risiko for alvorlig forløp

ikke avklart

ikke avklart

5. Alder 55-64 med underliggende sykdommer/tilstander

ikke avklart

ikke avklart

6. Alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander

ikke avklart

ikke avklart

7. Alder 18-44 med underliggende        sykdommer tilstander

ikke avklart

ikke avklart

8. Alder 55-64 år

ikke avklart

ikke avklart

9.  Alder 45-54 år

ikke avklart

ikke avklart

 

Vaksinering gjennomført for de som ønsket vaksine i aktuell uke, resterende får hvis de ønsker/kan

 
 

Vaksinering av gruppa er i gang

 
 

Timer til vaksinering settes opp 

 

Hvor vaksinerer vi?

Fra uke 3 vil vaksinasjon foregå i Sandbekkhallen med mindre annen beskjed blir gitt av vaksinekontoret. 

 

Hvem vaksinerer?

Det er pr i dag kommunen som vaksinerer innbyggere og andre med krav på helsehjelp fra kommunen. 

Prioriteringsliste

 

Prioritering:  

1

Gruppe:

Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1)

2

Alder 85 år og eldre

3

Alder 75–84 år

4

Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 2)

5

Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand 3)

6

Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand 3)

7

Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 3)

8

Alder 55–64 år

9

Alder 45–54 år

1)Helsepersonell

På grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene, har FHI bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig. 

2)Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

3) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme (BMI ≥ 35)
 • Immunsvikt
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Demens

 

Telefontid for innbyggere som skal vaksineres nå - 85 år og oppover

Koronavaksinasjon - Telefontid for innbyggere fra 85 år og oppover, og deres pårørende den 25. og 26. januar.

 Dersom du ikke har fått time, eller er pårørende til en som ikke har fått time kan du ringe mandag 25 januar eller tirsdag 26 januar mellom kl 0900 og 1100 eller kl 1200-1400 

Tlf.:  940 18 131.

Vi regner med at det kan bli mange som ringer, og ber om forståelse for at det kan blir noe ventetid. Vi vil svare så fort vi kan. Vi setter ikke opp time for innbyggere under 85 nå, uavhengig av diagnoser. Vi følger prioirtering gitt av staten.

 

Praktisk informasjon til deg som skal vaksineres - Egenerklæringsskjema

Når du skal vaksineres må du ta med legitimasjon med bilde og personnummer. Du må også fylle ut et egenerklæringsskjema før du får vaksinen. 

Her kan du laste ned egenerklæringsskjema. (Dette kan du fylle ut før du kommer til time)

Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Hva koster vaksinen?

Koronavaksinen er gratis. Den er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.  

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Hvilken vaksine?

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona, men den første som blir tilgjengelig er fra firmaet Pfizer. Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk. 
 
Pfizervaksinen er den samme som er tatt i bruk i England og USA og har vist seg å ha en effekt på 95 prosent. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner.  Denne vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom.

Skal barn koronavaksineres?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksinere i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom. 

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående. 
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen 

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. 
 
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene. 

Vaksine på arm
Vaksine på arm