Kart

 

 

Rode 1 (Blå), rode 2 (Grønn), rode 3 (Gul), rode 4 (Fiolett), rode 5 (Lys blå) og rode 6 (Orange).

Når starter vårrengjøringen?

Vi feier og rengjør vanligvis alle kommunale veier, fortau, gang- og sykkelveier i perioden rundt påske og frem til 17. mai.

Planlagt vårrengjøring

Alle gang- og sykkelveger prioriteres og tas først.

Område Uke Oppstart
Rode 1 (blå): Blystadlia, Sandbekken, Torgenholtet, Bassengåsen og Løvenstad. 16 Onsdag 21. april
Rode 2 (grønn): Østre Strøm, Vestre Strøm, Borgen og Stormyra. 16 Mandag 19. april
Rode 3 (gul): Rud, Granitt- og Feltspatvegen. 15-17 Onsdag 14. april
Rode 4 (fiolett): Øvre Aamodt, Nedre Aamodt og Bjørnholt. 17-18 Mandag 3. mai
Rode 5 (lys blå): Fjerdingby, Hammeren, Smestad, Hektneråsen og Årnestangen.  14-16 Torsdag 8. april

Rode 6 (orange): Grini, Nes, Tomter, Nordby, Enga, Fjellstad og Uller.

16-17

Mandag 19. april

Listen er kun veiledende og kan endres på kort varsel. Flere tidspunkt kommer fortløpende.

Se etter nye parkeringsskilt

Vi setter opp parkering forbudt skilt minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen. Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt en gang i døgnet.

Kontakt oss

På veienmin.no kan du opprette meldinger som gjelder feiing, vårrengjøring og annet. Gjelder det andre henvendelser kan du sende en e-post til postmottak@ralingen.kommune.no