I forbindelse med rydding av tomten for byggearbeidet ved Løvenstadtunet har det oppstått noen utfordringer med bergsikringen. Det må gjøres ekstra sikringstiltak av fjellveggen uten at det er produksjon på kjøkkenet i Løvenstadtunet. Perioden for stenging av kjøkkenet må være så kort som mulig for å opprettholde matproduksjonen til de eldre. Entreprenøren legger derfor opp til jobbing på ettermiddags- og kveldstid. Det må i perioden sikringstiltaket utføres påregnes arbeid på byggeplassen utover normal arbeidstid. Det er i første omgang snakk om arbeid torsdag 3. september og fredag 4. september 2015 fra kl. 07:00 – 23:00. I tillegg må det påregnes jobbing i helgen 5. og 6. september fra kl. 12:00 – 21:00.

 

Vi beklager ulempen det medfører for nabolaget, men ber om forståelse for at vi ikke kan utføre arbeider som går på sikkerheten løs. Vi kan heller ikke stenge kjøkkenet slik at de eldre, både hjemmeboende og beboerne på Løvenstadtunet og Fjerdingby, ikke får tilbud om middagsmat.

 

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Eva Kihle Hammeren, e-post: ekh@stema-r.no