Rælingen kommune skal bygge 3 nye enheter på Buholen boliger hvor det fra før av er 7 som gir bygget en kapasitet på 10 enheter.

På Buholen bygges det for personer i Rælingen med behov for heldøgnsbemanning, det vil derfor i tillegg til 3 nye enheter bli bygget utvidet fellesareal og nye garderober for å dekke behovet for alle ansatte . Det vil i tillegg bli oppgradert sikkerhet med installert sprinkler anlegg for hele bygget, samt nytt ventilasjons anlegg som skal sørge for bedre luft for både beboere og ansatte.

Buholen omsorgsboliger

Kontaktperson for prosjektet er prosjektleder Rune Nilsen. Han kan nås på rune.torgeir.nilsen@ralingen.kommune.no

 

Statusoppdatering

Rælingen kommune har nå tatt over de nye boenhetene på Buholen, og første nye beboer har flyttet inn. 1. mai 2021 flytter det inn en person til og den nye delen vil da være i full bruk.

Det gjenstår nå bare deler av ny møblering og enkelte detaljer for at Buholen boliger er helt ferdig.

Buholen boliger -1.jpg

Buholen boliger -2

Buholen boliger -3