Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utleie Marikollen kultursal og Blystadlia amfiLokale foreninger har gratis leie til ikke-kommersiell aktivitet for barn og unge under 16 år.

Med kommersiell menes inntektsgivende aktivitet eller arrangementer med billettsalg.

Faktiske merkostnader knyttet til utleien må dekkes av leietaker, også ved gratis leie.

Prisgruppe A: Lokale lag og foreninger ved leieforhold som ikke kvalifiserer til gratis leie. 

Prisgruppe B: Privatpersoner (herunder kommunalt ansatte), kommunale enheter og utenbygds foreninger, samt næringsdrivende ved ikke-kommersiell aktivitet.

Pakkepris for gruppe A kan vurderes individuelt ved leieforhold av særlig stort omfang.

Priser for næringsdrivende/kommersielle aktiviteter og større arrangementer på forespørsel.

Kommunale enheter med egne lokaler disponerer disse gratis til interne arrangementer i regi av arbeidsplassen. Ansattes private arrangementer omfattes ikke av dette. Marikollen kultursal anses ikke som en del av  Marikollen skoles ordinære lokaler.

 

MARIKOLLEN KULTURSAL ENHET  

Prisene inkluderer leie av sal, foaje og garderobe i kjeller.

Billettavgift påløper i tillegg: 10% av billettinntekter for lokale foreninger, 20% for andre.

Ved andre typer inntetksgivende virksomhet påløper omsetningsavgift etter avtale.

Priser for kommersielle aktører avtales ut ifra arrangementstype og størrelse.

Ordniære øvelser er gratis man-tors for lokale foreninger.

Leie av sal inkludert lydtrack og prosjektor

 

Gruppe A Pr.dag kr      600
Gruppe B Pr.dag kr   2 570

 

Tillegg ENHET  
Lydanlegg (forutsetter bruk av komm. ansatt tekniker Pr.dag Kr  1 000
Trådløse mikrofoner Pr. stk, pr gang Kr     360
Makspris trådløse mikrofoner Pr. produksjon Kr  5 000
Tekniker lyd Pr. time Kr     400
Tekniker lyd og lys Pr.time Kr     600
Tillegg for tilsynsvakt Pr. time Kr     380

 

BLYSTADLIA AMFI    

Billettavgift påløper i tillegg til leiepris : 10% av billettinntekter for lokale foreninger, 20% for andre.

Ved andre typer inntektsgivende virksomhet påløper omsetningsavgift etter avtale

Ordinære øvelser er gratis man-tors for lokale foreninger, inkl utstyr på nivå 1.

Leie nivå 1 (sal inkl. enkelt utstyr)    
Gruppe A Pr. dag Kr   500
Gruppe B Pr. dag kr 1 540

 

 

Tillegg    
Lydanlegg (forutsetter bruk av komm. ansatt tekniker) Pr. dag Kr   500
Kommualt ansatt tekniker, bare lyd Pr. time Kr   420

 

Del artikkelen:
Tips en venn