Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utleie forsamlingshus/grendehusLokale foreninger har gratis leie til ikke-kommersiell aktivitet for barn og unge under 16 år.

Med kommersiell menes inntektsgivende aktivitet eller arrangementer med billettsalg.

Faktiske merkostnader knyttet til utleien må dekkes av leietaker, også ved gratis leie.

Prisgruppe A: Lokale lag og foreninger ved leieforhold som ikke kvalifiserer til gratis leie. 

Prisgruppe B: Privatpersoner (herunder kommunalt ansatte), kommunale enheter og utenbygds foreninger, samt næringsdrivende ved ikke-kommersiell aktivitet.

Pakkepris for gruppe A kan vurderes individuelt ved leieforhold av særlig stort omfang.

Priser for næringsdrivende/kommersielle aktiviteter og større arrangementer på forespørsel.

Kommunale enheter med egne lokaler disponerer disse gratis til interne arrangementer i regi av arbeidsplassen. Ansattes private arrangementer omfattes ikke av dette. Marikollen kultursal anses ikke som en del av  Marikollen skoles ordinære lokaler.

 

TRIVSELSSENTERET, HEIMEN OG SMESTAD

Gratis leie av trivselssenteret til åpne gratisarrangementer for eldre.

Lokale organisasjoner har gratis leie av grendehusene (Heimen, Smestad og trivselsenter)

mandag - torsdag

Gruppe A, ikke- kommersiell aktivitet Pr dag kr     250
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr.dag kr  1 440
Gruppe B, mandag-torsdag Pr.dag kr  1 680
Gruppe B, fredag-søndag Pr.dag kr  3 600

 

AAMODT UNGDOMSHUS, sal + kjøkken

Betalingsfri og rabatter for ungdomsaktiviteter vurderes av daglig leder.

Lokale lag og foreninger  gratis man-fre til kl 22. 

Gruppe A , ikke - kommersiell aktivitet Pr. dag Kr    410
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr. dag Kr    820
Gruppe B, ikke kommersiell aktivitet Pr. gang Kr    820
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr gang Kr 1 540

 

KLUBBEN PÅ SANDBEKKEN Enhet  
Gruppe A, ikke-kommersiell aktivitet Pr. dag kr 410
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr dag kr 820
Gruppe B, ikke-kommersiell aktivitet Pr gang kr 820
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr gang kr 1 540

 

Del artikkelen:
Tips en venn