Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utleie barnehager og skolerLokale foreninger har gratis leie til ikke-kommersiell aktivitet for barn og unge under 16 år.

Med kommersiell menes inntektsgivende aktivitet eller arrangementer med billettsalg.

Faktiske merkostnader knyttet til utleien må dekkes av leietaker, også ved gratis leie.

Prisgruppe A: Lokale lag og foreninger ved leieforhold som ikke kvalifiserer til gratis leie. 

Prisgruppe B: Privatpersoner (herunder kommunalt ansatte), kommunale enheter og utenbygds foreninger, samt næringsdrivende ved ikke-kommersiell aktivitet.

Pakkepris for gruppe A kan vurderes individuelt ved leieforhold av særlig stort omfang.

Priser for næringsdrivende/kommersielle aktiviteter og større arrangementer på forespørsel.

Kommunale enheter med egne lokaler disponerer disse gratis til interne arrangementer i regi av arbeidsplassen. Ansattes private arrangementer omfattes ikke av dette. Marikollen kultursal anses ikke som en del av  Marikollen skoles ordinære lokaler.                      

 

BARNEHAGER OG SKOLER

Gratis for alle lokale organisasjoner fra mandag til fredag.

Gratis for velferdstiltak for ansatte.

Barnehager - Fellesrom med kjøkken

Gruppe A, ikke - kommersiell aktivitet Pr. dag kr    410
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr. dag kr    820
Gruppe B, ikke - kommersiell aktivitet Pr. dag kr    820
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. dag kr 1 540

SKOLER

Gratis for alle lokale organisasjoner fra mandag til fredag.

Gratis for velferdstiltak for ansatte.

Klasserom

Gruppe A, ikke-kommrsiell aktivitet Pr. time kr   105
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr.time kr   205
Gruppe B, ikke - kommersiell aktivitet Pr. time kr   255
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. time Kr   515

Gymsal med garderobe

Gruppe A, ikke -  kommersiell aktivitet Pr. time kr  155
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr. time kr  310
Gruppe B, ikke - kommersiell aktivitet Pr. time Kr  255
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. time Kr  515

Kantiner

Gruppe A, ikke- kommersiell aktivitet Pr. time Kr  155
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr. time Kr  310
Gruppe B, ikke-kommersiell aktivitet Pr. time Kr  255
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. time Kr  515

Skolekjøkken

Gruppe A,  ikke-kommersiell aktivitet Pr. time Kr   155
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr. time Kr   310
Gruppe B, ikke-kommersiell aktivitet Pr. time Kr   255
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. time Kr   515

 

Mediateket /auditorium

Gruppe A, ikke.kommersiell aktivitet Pr. time kr   155
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr. time kr   310
Gruppe B, ikke-kommersiell aktivitet Pr. time kr   255
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. time kr   515

 

Del artikkelen:
Tips en venn