Rælingen kommune jobber for å tilrettelegge marka for brukerne. I den forbindelse er det et ønske om å øke antallet ufartsparkeringer til marka. Per i dag er det fem kommunale parkeringer som kan tilby et godt utgangspunkt for å komme seg ut i marka (se kart); Sandbekken, Marikollen, Tristilvegen, Myrdammen og Nordby.

Utfartsparkeringer til marka