Arbeidet starter i uke 35 og vil bestå av grøfting av veien. Veien blir deretter rehabilitert ved bruk av asfaltfresing og dypstabilisering. Metoden går ut på at veidekket freses og blandes med bærelaget i veien. Etter denne prosessen blir veien frest opp igjen og ny masse blir tilført. Så blir veien så tilført bindemiddel. Veien blir så komprimert og rettet før den asfalteres. Dette er en miljøvennlig og kostnadseffektiv metode.

Rælingen kommune har tidligere benyttet metoden i Tomtervegen og Ullervegen.