- Vi har ønsket å flytte ungdomsklubben fra Aamodt til Marikollen helt siden det ble kjent at det skulle bli et sentrum, for der vil vi være, forteller Øystein Molander.  – Vi får flotte lokaler i Ravinen som vi tar i bruk fra offisiell åpning 3. september. Ungdom får egen inngang på Ravinens bakside, og det blir en dør direkte til bibliotekets ungdomsavdeling. Selv om vi får litt mindre lokaler, vil ungdommen få veldig mange flere muligheter både i Ravinen og i nærområdene utenfor, sier Øystein Molander. 

 

Har du noen tanker om beliggenheten og om flere vil benytte ungdomsklubben i Ravinen?

- Her på Marikollen er ungdommen uansett, også utover skoletiden. For noen er det en omvei å komme til ungdomsklubben på Aamodt i dag, særlig for de som bor på Smestad. Ungdomsklubb i Ravinen vil bli mer tilgjengelig for ungdommen, sier Øystein Molander.

 

Også for videregående skole

Vi merker raskt at han er på hils med elevene. - Jeg er på Marikollen ungdomsskole fast to ganger i uken, men ungdomsklubben er også et tilbud for elever i videregående skole, forteller Øystein Molander.

 

Korona hjalp i forberedelsene

I tiden med korona med nedstenging av aktiviteter var jeg av og til i Marikollen idrettspark og der møtte jeg alltid ungdom. Da forsto jeg at vi vil jobbe annerledes når vi flytter til Marikollen, forteller Øystein Molander. Du kan si korona hjalp til i forberedelsene, sier han.

 

Hvordan vil tilbud og aktiviteter bli for de som benytter ungdomsklubben?

- Aktivitetstilbudet blir litt som ungdommen ønsker. Det blir noen tradisjonelle aktivitetstilbud som biljard, Airhockey og gaming. Vi har som mål å finne ut hva ungdom ønsker og gjerne samarbeide med klubbene som har aktivitet i Marikollen idrettspark og ellers i nærområdet. Her fins for eksempel Rælingen fotballklubb, Rælingen skiklubb, Rælingen klatreklubb, Rælingen Innebandy og Rælingen håndballklubb, sier Øystein Molander.  

 

Uorganisert aktivitet

- Det er også veldig gode muligheter for uorganisert aktivitet for de som vil, som fotball og basket. Det er alpinbakke, skatebane, idrettshall og  ungdomsskole som blant annet har bordtennis rett i nærheten, og vi har baller og utstyr som vi kan låne ut, informerer Øystein Molander. Dessuten har vi jo BUA en liten gåtur unna, der utstyr kan lånes gratis av alle, sier han. 

 

«I koronatiden var jeg i Marikollen og møtte ungdom.

Da forsto jeg at vi vil jobbe annerledes.», sier Øystein Molander.

 

Hvor mange er dere som jobber i ungdomsklubben?

- Vi er 1,7 årsverk, men vi øker fra i år til 2,2 årsverk. Det er fordi vi skal åpne på Ravinen med mange flere muligheter, at vi også øker med mer bemanning. Det er veldig fint og nødvendig, sier Molander.

 

Med et bibliotek så nært, vil det være et mål å få ungdom til å lese mer bøker?

- Det er vanskelig å si om det vil skje, men det vil være fint for ungdom som vi ha stille soner at biblioteket kan benyttes. Jeg tror det blir lettere for ungdom å bruke biblioteket når det er i samme bygg, sier Molander. Biblioteket har en ungdomsbibliotekar og Øystein Molander ser  for seg gode muligheter for et samarbeid med biblioteket. - Det er ungdom som liker å skrive og det er også relevant for UKM, og biblioteket arrangerer også aktiviteter som skrivekurs. Kanskje blir det lettere for biblioteket å rekruttere ungdom til å delta på arrangementer i biblioteket når det er så nært, sier han.

 

Se mer: 

Gode sitteplasser i biblioteket er viktig

 

«Biblioteket blir nært ungdomsklubben

og vi vil samarbeide», forteller Øystein Molander.

 

Hva med bandrom, musikkrom, fleksisal i Ravinen, kan ungdom benytte det?

- Det vil bli muligheter for det også. Vi vil finne ut når det er ledige tider og om ungdom ønsker det, og så vil de få faste øvetider. Det er ikke helt avklart enda hvordan det blir, sier Øystein Molander. 

 

Hva betyr det for ungdomsklubben at helsestasjon for ungdom også kommer i Ravinen?

- Det vil bli lettere å samarbeide med helsestasjon for ungdom også når veien dit blir kort. De ønsker jo også å invitere ungdom til arrangementer av og til, sier Øystein Molander.

 

Hva vil kunne gjenbrukes av møbler og utstyr når ungdomsklubben flytter?

- Jeg holder på og skal bestille nye møbler. I ungdomsklubben blir det kjøkken, Tv-stue, sosialt område, gamingrom og kontor. Det blir fint med nye møbler, for de vi har i dag er slitt. Det vi vil ta med er PC-er, skjermer og Playstation, sier han.

 

Øystein Molander foran Ravinen med ungdomsklubb i første etasje

Øystein Molander og ungdomsklubben: Døren vi ser i 1. etasje er nødutgang. Det blir

egen inngang fra baksiden (rundt hjørnet til venstre i bildet), forteller Molander.

 

Øystein Molander foran Ravinen der ungdomsklubben kommer i september

 Ungdomsklubben: Det blir fire vinuder, forteller Øystein Molander. 

 

Ungdomsklubb - skisse lokaler Ravine

Skissen viser Ungdomsklubbens lokaler i Ravinen med kjøkken, tv-stue, kontor og sosial område

 

Ungdomsklubb lokaler i Ravinen

Ungdomsklubben sett inne: Bildet er tatt på befaring 16. februar 2022.

 

Se mer: Ravinen har fått på ytre panel og rommene inne tar form 

 

Hva skjer med Aamodt ungdomshus som dere flytter fra og hvor lenge har huset eksistert?

- Det pågår detaljregulering på tomten og det kan bli et stort antall leiligheter i området der etter hvert. Bygget er fra 1984 og var først et grendehus og det var den gang ungdomshus to ganger i uken. Da måtte alt ryddes hver gang. I 1999 ble det ungdomshus.

 

Til slutt, hva blir navnet på ungdomsklubben i Ravinen?

- Ungdomsrådet er involvert og ungdom på Aamodt har vært med og vi har snakket litt om det, men vi er litt forsinket og har ikke bestemt noe enda. Det er jo ungdommen selv som skal få bestemme det, sier Øystein Molander. 

Øystein Molander med caps på ved Marikollen idrettspark

Øystein Molander ved Marikollen idrettspark som er rett ved Ravinen 

Les mer:

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Hegrevegen 2, Vipevegen 16 og Vipevegen 18 m.fl  (ralingen.kommune.no)

 

Se mer: Ravinen 

Fjerdingby sentrum