Enheter og avdelinger i Rælingen har derfor felles rutiner for tverrfaglig samarbeid. Les mer på våre sider om bedre tverrfaglig innsats (BTI) i Rælingen. Der finner du blant annet digitale handlingsveiledere for skole og barnehage, som er tatt i bruk fra høsten 2021. Vi samarbeider på samme måte uavhengig av om det er uro for helse, utvikling, læring eller familieproblemer, med tidlig involvering av de det gjelder og samarbeid mellom de tjenestene som er naturlig.

Det  tverrfaglige samarbeidet utøves mellom:

 • Barnehager/skoler.
 • Helsetjenesten (hjemmebaserte tjenester, psykisk helse og avhengighet, fysio-ergoterapitjenesten, forebyggende helsetjenester og tjenestekontoret for helse og omsorg).
 • Barnevernstjenesten.
 • Flyktning- og inkluderingstjenesten.
 • Pedagogisk avdeling med PPT, spesialpedagoger og logoped.
 • Foresatte.
 • Andre aktuelle samarbeidspartnere (for eksempel politi, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, habiliteringstjenesten for barn og unge).

Samarbeidet kan foregå i form av:

 • Samarbeidsmøter hvor alle som samarbeider rundt et barn/ungdom eller en familie møter, inkludert foresatte og eventuelt barnet/ungdommen.
 • Ansvarsgruppemøter/individuell plan-møter der hvor det er behov for et regelmessig samarbeid over lang tid hvor alle som samarbeider rundt et barn/ungdom eller en familie møter, inkludert foresatte og eventuelt barnet/ungdommen.
 • Instansmøter hvor foresatte og ungdom samtykker til at tjenester kan drøfte seg i mellom for å finne løsninger og fordele ansvar uten de det gjelder tilstede.
 • Tverrfaglige møter med skole eller barnehage og representanter fra PPT, barnevern og forebyggende helsetjenester. Her kan barnehagen/skolen drøfte uro anonymt for å få råd, eller de det gjelder kan delta eller samtykke til at det drøftes med navn.