Fjerdingby Trivselssenter har i løpet av sin 10-årige eksistens blitt et populært og godt besøkt treffsted for kommunens pensjonister. Kort sagt et sted å trives. Det er de eldre selv som driver senteret. Felles glede er gjerne betinget av felles innsats, og Trivselssenterets styre oppfordrer derfor «nye» pensjonister til å bli med. Du han enten engasjere deg i styret eller du kan stå på liste over personer som bidrar på kjøkkenet eller med andre ting. Det er bruk for deg enten du har vært aktiv i arbeidslivet inntil nylig og har datakunnskaper og lignende, eller du har vært pensjonist en stund og trives best med mindre oppgaver.

 

Styret består av fem styremedlemmer med fem varamedlemmer og er søkt sammensatt av representanter fra eldrerådet, pensjonistforeningen, frivilligsentralen og komité for kultur og nærmiljø. Drift av Trivselssenteret er basert på frivillighet, og styret er et arbeidende styre. Oppgavene fordeles imidlertid på styremedlemmene, og derfor blir det ikke særlig mye på hver! Er du en organisator-type, kan du få spennende oppgaver i styret.

 

På kjøkkenet trengs det folk som kan bistå med vaffelsteking og salg, forberedelse av middag og middagsservering to dager i uken. Men jo flere som står på lista, jo færre vakter blir det på den enkelte. Dette er en hyggelig oppgave! 

 

Velkommen til Trivselssenteret!

Trivselssenteret i Kirkebyvegen 2 på Fjerdingby framstår akkurat i disse dager i ny ombygd drakt med bl.a. gode garderobeforhold og stort nytt kjøkken. Nyåpningen skjer mandag 5. september kl. 1200, men oppstart av driften skjer først tirsdag 4. oktober kl. 1330 med middag. Du er hjertelig velkommen både til dette og til å ta kontakt med leder Sissel Sjølli, tlf. 986 57 990 eller sissel.sjolli@outlook.com.

 

Her finner du Trivselssenterets høstprogram 2016. Dette er noe mindre rikholdig enn vanlig på grunn av ombyggingsarbeidene.