Rekkefølgen for vaksinasjon følger samme aldersprioritering som ved tidligere koronavaksinering:

  1. Aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere
  2. Aldersgruppen 75-84 år
  3. Aldersgruppen 65-74 år

Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at man har fått sin andre vaksinedose.

De over 85 år kan bestille time nå

Vi tilbyr nå oppfriskningsdose koronavaksine til innbyggere fra 85 år og eldre, som har fått dose 2 for mer enn 6 måneder siden. Denne gruppen kan nå gå inn og bestille time på helsenorge.no, eller ringe vaksinekontoret for å få hjelp til å sette opp en time

Les mer om koronavaksinering.

Koronavaksinen og influensavaksinen kan ikke tas samtidig

Vi tilbyr også influensavaksine onsdag 13. oktober og torsdag 14. oktober, gratis til alle innbyggere fra fylte 65 år og til personer i risikogruppene.

Det må gå en uke mellom en influensavaksine og en koronavaksine, så de to vaksinene kan ikke tas samtidig.