Alle barnehagne i kommunen er med i et eget hygieneprosjekt der både barn og ansatte skal ha et spesielt fokus på hygiene og finne frem til gode tiltak for å ivareta hygienen i barnehagehverdagen på en enda bedre måte. Prosjektet pågår i ett år, og man skal se om dette også får innvirkning på sykefraværet ved at man reduserer smitteoverføring. Foreldre og foresatte er også delaktige i prosjektet.

Her kan du lese hele artikkelen og se bilder fra teateroppsetningen: Torva barnehage med egen teateroppsetning om hygiene.pdf