Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
29. juli kl. 14:23

Trenger du å snakke med noen etter dødsfallene i Lørenskog søndag?

Den alvorlige hendelsen berører mange innbyggere i Lørenskog og Rælingen. Du kan ringe kommunens kriseteam tlf: 474 51 110  kl. 12-14. Kommunen kan ikke uttale seg om selve hendelsen. Se mer informasjon her. 

. clear
error_outline
20. juli kl. 13:20

Koronavirus

-HER

. clear

Tilstandsrapport 2019

ble vedtatt i kommunestyret 12.06.2019

Tilstandsrapport 2019 viser at elever og foreldre stort sett er fornøyd med opplæringstilbudet og fortsatt godt fornøyd med skolefritidsordningen (SFO). Det er bekymringsfullt at flere elever melder om mobbing, og det er viktig å følge opp disse tallene i lys av opplæringsloven Kap. 9 og skolenes aktivitetsplikt.

Tilstandsrapport 2018 - grunnskole

ble vedtatt i kommunestyret 13. juni 2018

Tilstandsrapport 2018 viser at elever og foreldre stort sett er fornøyd med opplæringstilbudet og foreldre er fortsatt godt fornøyd med skolefritidsordningen (SFO). Det er bekymringsfullt at et antall elever melder om mobbing på barnetrinnet og det er viktig å følge opp disse tallene i lys av opplæringsloven kapittel 9A og skolenes aktivitetsplikt.

 

Tilstandsrapport grunnskole 2017

Tilstandsrapport 2017 viser at elever og foreldre gjennomgående er fornøyd med opplæringstilbudet i Rælingen og spesielt godt fornøyd med skolefritidsordningen (SFO). Tilstandsrapport 2017 er et element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og inngår i grunnlaget for skoleeiers oppfølgingsansvar. Rapporten er bygd opp med seks deler i tillegg til sammendraget. Kapittel 2 har til hensikt å vise hvilke sammenhenger dokumentet inngår i. I kapittel 3, 4 og 5 presenteres viktige nøkkeltall og resultater for rælingssskolen 2016. I rapportens siste kapittel oppsummeres tilstanden gjennom rådmannens vurderinger og prioriteringer for videre kvalitetsutvikling av rælingsskolen.

Tilstandsrapport grunnskolen

Tilstandsrapport grunnskolen viser oversikt over resultater nasjonale prøver. Rapporten viser også resultater fra brukerundersøkelser fra side 17. Her fins resultater fra elevundersøkelser, foreldreundersøkelser og SFO-undersøkelser. Rapporten er en kvalitetsvurdering og viser oppfølging med strategier og tiltak videre. Tilstandsrapport grunnskolen 2016 ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2016.

Tilstandsrapport - kvalitetsvurdering av grunnskolen 2015

Tilstandsrapporten er vedtatt av kommunestyret 17. juni 2015 og inneholder både en kontroll- og en utviklingsdimensjon. Som kontroll vurderer skoleeier tilstanden mens utvikling handler om den oppfølgingen som skjer på bakgrunn av vurderingene. Gjennom vurderingen av rælingsskolens styrker og utfordringer etableres grunnlaget for prioritering av utviklingsområder i kommende Handlingsprogram og annen strategiutvikling. Les sammendrag og se rapporten.