Rælingen kommune har for 2018 for femte året på rad registrert seg i tilskuddsordningen slik at det kan søkes om barnefattigdomsmidler for tiltak for barn og unge i Rælingen. Det er i år foreslått 224,4 mill kroner bevilget til formålet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Midlene er utlyst med forbehold om Stortingets bevilgning. Nasjonale foreninger med ferietiltak (som for eksempel Røde kors, Blå kors) søker direkte til Bufdir via sitt sentrale ledd for disse tiltakene.  

Søknadsfrist: Søknadsfrist for tilskuddsåret 2018 er fredag 8. desember 2017. OBS! Søknadsskjemaet vil først være tilgjengelig senest 15. november

Rapporteringsfrist: 1. april 2019

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Viktig informasjon om tilskuddsåret 2018:

 

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Tilskudd prioriteres ikke til:

 • eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger
 • tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
 • tiltak som inngår i skolefritidsordningen ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolenes budsjetter
 • tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter
 • tiltak som er drevet på forretningsmessig basis
 • rene utviklings- og samordningstiltak, samt stillinger til kompetanseheving og utviklingsarbeid i NAV
 • tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
 • tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker