Saksgang og generell informasjon

Foreløpig fordeling av lokaler for skoleåret 2022/2023 er nå klar. 

Vær oppmerksom på at man kan ha fått tildelt andre lokaler enn man har søkt om, så sjekk alle listene! 

Private grupper, bedriftsidrettslag etc. får ikke tildelt tid før endelig oppsett er klart. Grunnen til dette er fordi vi har et stadig økende press på våre lokaler, og våre lokale foreninger har prioritet. Dersom det gjenstår ledig tid når endelig oppsett er klart, vil andre få tilbud om å leie. Vær oppmerksom på at man ikke kan påregne å få akkurat den tiden eller det lokalet man søkte om.  

Det er anledning til å klage på tildelingen, samt søke om tid som står ledig i den foreløpige tildelingen. Fristen settes til 30. mai 2022. 

Søknader/begrunnende klager sendes til: 

Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby 

E-post merkes med Langtidsleie – kommunale lokaler 2022 

Søknader/klager vil bli behandlet rett etter fristens utløp. Eventuelle endringer i oppsettet som følge av klager, vil bli gjort i dialog med leietakere som berøres. Endelig oppsett publiseres deretter på kommunens hjemmeside.  

Ledige tider etter at den endelige fordelingen er klar, tildeles forløpende ved henvendelse til servicetorget.  

Vi minner om at hver leietaker har tilsynsansvar under sin egen leietid. Alle leietakere må sørge for å ha nok vakter med gyldig tilsynskurs. Kurset er nå digitalt, og du finner det på kommunens hjemmeside, under Kultur, idrett og friluftsliv: Informasjon om tilsynskurs.  Har ikke styret i din forening fått informasjon om det digitale tilsynskurset, ta kontakt med kulturenheten på e-post kultur@ralingen.kommune.no   

 

 

FORELØPIG TILDELING: