Saksgang og generell informasjon

Endelig tildeling av fast leie for sesongen 2022/23 er nå klar. Berørte leietakere skal være varslet dersom det er blitt endringer fra den foreløpige tildelingen, men vi ber alle sjekke sine tider for sikkerhets skyld.

Informasjon om leievilkår og terminliste for lokalene finner man her: Fast leie 2022/2023

Ledige tider kan bookes ved henvendelse til servicetorget.  

Vi minner om at hver leietaker har tilsynsansvar under sin egen leietid. Alle leietakere må sørge for å ha nok vakter med gyldig tilsynskurs. Kurset er nå digitalt, og du finner det på kommunens hjemmeside, under Kultur, idrett og friluftsliv: Informasjon om tilsynskurs.  Har ikke styret i din forening fått informasjon om det digitale tilsynskurset, ta kontakt med kulturenheten på e-post kultur@ralingen.kommune.no   

 

 

ENDELIG TILDELING: