Foreløpig er det satt opp fire slike veilys langs gang- og sykkelvegen fra bussholdeplassen Linjeveien og mot Henrik Sørensens veg.  

– Dette er et prøveprosjekt for å teste hvordan solcelle fungerer i norsk klima. Er prosjektet vellykket vil det bli aktuelt å sette opp flere slike, forteller Simen Fossumstuen som er leder for veiavdelingen i Rælingen kommune.

De nye veilysene er utviklet spesielt for det nordiske klimaet med lange, mørke og kalde vinterperioder. Design, komponenter og styringssystemet gjør at lampene kan lyse i opp mot 90 dager uten direkte sollys. Lysene dimmes opp når de registrerer bevegelse og dimmes ned igjen når det ikke registreres bevegelse, for å spare strøm. 

– De er kostnadseffektive å sette opp, og er ofte rimeligere å sette opp enn tradisjonelt veilys. Vi trenger ikke grave kabelgrøfter, kun grave ned fundamentene. I tillegg slipper vi strømregning, sier Fossumstuen.

Denne typen belysningsløsning er ikke minst et miljøvennlig alternativ, siden de er 100% drevet av fornybar energi. Til stolpene benyttes tremateriale som er kortreist, karbonnøytralt, gjenbrukbart og vedlikeholdsfritt.