Sted: Heimen Grendehus, Sorenskrivervegen i Rælingen

Tid: Onsdag den 24. september kl. 1800 - 2100

 

Program:

Ahus – drivkraft og lagspiller i samhandlingsreformen
v/Anne Marie Lervik, avd. sjef Samhandlings med primærtjenesten, Ahus

Rælingen kommunes erfaringer med samhandlingsreformen
v/kommuneoverlege Magnus Jonsbu og enhetsleder Cathrine Pedersen, enhet for hjemmebaserte tjenester

Samhandlingsreformen sett fra brukersiden
v/Jørn Pettersen, brukerrepresentant FFO Akershus

 

Paneldiskusjon:

Møteleder: Ordfører Øivind Sand
 

Gratis inngang, enkel servering


Påmelding innen 17. september til Mona R. Bjerke,
tlf. 63 83 51 43, e-post: mona.bjerke@ralingen.kommune.no