Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Svangerskapsomsorg - jordmor

Generelt

gravid mage m hjerte farger

Ansvar: Denne tjenesten er en del av Avdeling forebyggende helsetjenester som er en del av  Enhet for familie og helse 

Jordmortjenesten holder til på Fjerdingby helsestasjon, rådhuset, og kan kontaktes på tlf 63 83 52 60 eller på e-post: helsestasjonen@ralingen.kommune.no

 

Beskrivelse

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

Målgruppe

Gravide

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. 

Lover og forskrifter følger her:

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Tjenesten oppdatert: 02.10.2019 16:55