For å se oversikt over medlemmer og varamedlemmer i styrer, råd og utvalg  klikk på møtekalender i lenken nedenfor. Alle utvalg er listet opp, trykk på ønsket utvalg for å vise medlemmer. Trykk på medlem for å vise kontaktinformasjon.

Møtekalender (klikk på lenken)

 

Du kan også finne de enkelte styrer, råd og utvalg ved å klikke å lenkene nedenfor:

Utvalg og medlemmer

 

Arbeidsmilijøutvalget  

Eldreråd     

Formannskapet    

Kommuneplanutvalget   

Kommunestyret

Kontrollutvalget

Landbruksutvalget   

Planutvalget   

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

Utvalg for helse- og sosial    

Utvalg for klima og miljø  

Utvalg for kultur og nærmiljø   

Utvalg for oppvekst    

Viltutvalget