Aamodt ungdomshus holder til på Aamodt, og er et kulturtilbud og en sosial møteplass for ungdommer i Rælingen i alderen 13-20 år.

 

Kommunestyret vedtok 17. juni 2015 en egen strategi for ungdomshuset. Dette er et nytt dokument med 12-årsperspektiv som skal rulleres hvert fjerde år. Det er tatt utgangspunkt i avdelingens status i dag, utfordringer og utviklingstrekk, og på bakgrunn av disse er det formulert temaer, styringsmål og strategier.

 

Strategi for Aamodt ungdomshus 2015 - 2027