Kartlegging av støy er lovpålagt og omfatter, for Rælingen kommunes del, utendørs støynivå fra vei og jernbane. Temaplan mot støy er en oppfølging av en denne kartleggingen.

Hensikten med temaplan mot støy er å forebygge og redusere skadelige virkninger av støyeksponering. Planen inneholder også tiltak for å bevare og utvikle stille områder.

Gjeldene temaplan mot støy ble vedtatt av kommunestyret 16. oktober 2013 og gjelder for perioden 2013 - 2018.

Temaplan mot støy 2013-2018 vedtatt 16102013