P-plassen bak Marikollhallen vil bli stengt fra denne uken (ike 11) fordi vi skal starte arbeidene med å lage en snuplass / Kiss & Ride på området. Arbeidet vil pågå frem til medio mai. Se bilde og utsnitt av flyfoto nedenfor der området som stenges er innenfor den røde trekanten.

 

Bilde av parkering ved Marikollhallen - flyfoto

Området som stenges er markert med rød trekant

 

Marikollhallen til høyre i bildet bak bilene

Parkeringsplass ved Marikollhallen sett fra lysløypa - denne blir stengt fra uke 11