Da har vi startet opp arbeider med «energi brønnpark», denne skal gi varme til nytt sentrum, Marikollen ungdomsskole og fotballbane. Antall brønner er cirka 85 stykker og de har en dybde på cirka 300m. Arbeidet skal være ferdigstilt rett før høstferien 2017, 

Arbeidene vil pågå under hele sommeren.

 

Marikollen1-uke 27

 

Marikollen2-uke27

 

Marikollen3-uke27