Det var 69 tilfeller totalt, og de fordeler seg slik:

 • Aldersfordeling:
  • 0-6år 6%
  • 6-13 år 18%
  • 13-19år 10%
  • 20-30år 13%
  • 30-60år 48%
  • >60år 5%

 

 • Smittekilde/sted:
  • Egen husstand 62%
  • Sosialt samvær 7%
  • Jobb 8%
  • Barnehage 3%
  • Skole 5%
  • Utland 0%
  • Ukjent 13%