Lag og foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet må gjøre det innen 10. oktober

Søknader m/vedlegg skal fremmes elektronisk.

Søknadsskjema og veiledning finnes på www.idrettsanlegg.no

NB! Gjelder søknaden nye anleggsenheter, må søker ta kontakt med Rælingen kommune på forhånd.

For mer informasjon se kommunens hjemmeside.

Spørsmål kan rettes til kultur- og fritidsenheten ved Trine-Lise Vinje.

trine.lise.vinje@ralingen.kommune.no tlf. 63 83 52 73