Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR)

Kommunene Aurskog-Høland, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Lillestrøm er med i SNR. I tillegg er Viken fylkeskommune med i det interkommunale samarbeidet.

SNR er et regionsråd  for politisk og administrativ håndtering av saker som omfatter kommunene i regionen. SNR skal i vareta samordning og fremme regionens interesser regionalt og nasjonalt. Eksempler er næringsutviking, areal- og transportplanlegging, samferdsel og annen regional utvikling og planlegging. 

SNR har ikke myndighet til å binde deltakerkommunene med sine vedtak. SNR er derfor en tilleggsarena og styringsnettverk for kommunene for politikkutforming på regionalt nivå. Se kart over regionen.

Kontaktinformasjon og  mer informasjon:

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) (nettsider)

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (profil på Facebook).

 

Skjema