Veiavdelingen benytter Varsling 24 for utsendelse av meldinger til innbyggere via SMS, epost og telefonoppringing. I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte. Det kan være fordi:

  • Dine kontaktdata er feil.
  • Du har nylig flyttet eller bor midlertidig på en annen adresse.
  • Du har en mobiltelefon som er registrert på arbeidsgiver.
  • Du har hemmelig nummer.
  • Du har tilknytning til en adresse der du ikke bor.