Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. januar kl. 15:43

Koronavirus - testing - vaksinering - regler - tilskudd til bedrifter

  KLIKK HER 

. clear

Smittevern og smitteoppsporing

Generelt

Ansvar: Enhet for familie og helse

Kommuneoverlegen er medisinskansvarlig for smittevernarbeidet i kommunen.

Oppgaver innen smittevern;

  • Opplysning og forebyggende tiltak mot smittsomme sykdommer herunder tuberkulose
  • smitteverntiltak rundt enkeltsaker
  • ha oversikt over art og omfang av smittsomme sykdommer som forekommer i kommune
  • reisevaksinasjon

 

Kontaktinformasjon for samarbeid om smitteoppsporing 

Smittevernkontoret er bemannet hverdager, og har beredskap på kveld/helg mellom kl 9 og 20 for oppfølging av positive tester og samarbeid med andre kommuner om smitteoppsporing. Du kan ikke bestille test via dette telefonnummeret.

Tlf nr for kontakt: 477 84 972

 

Informasjon til fastleger/legevakt om henvisning til testing

Fastlege og legevakt rekvirerer test for sine pasienter som er bosatt i Rælingen kommune eller er ansatt som helsepersonell i pasientnært arbeid, barnehage eller skole i Rælingen kommune med dialogmelding til her-ID 154682 med testindikasjon og mobilnummer til pasienten. NB ny HERid fra 03.11.2020.
 
Henvendelser om reisevaksiner kan rettes til reisevaksine.smittevern@ralingen.kommune.no

 

Målgruppe

Personer 0 – 100 år, som har behov for opplysning og forebyggende tiltak mot smittsomme sykdommer:

 

Kriterier/vilkår

  • Ansatte som kommer fra eller har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg, plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger.
  • Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som kommer til landet ( jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 nr.1)
  • Andre smittsomme sykdommer. Ved andre smittsomme sykdommer vil tiltak bli initiert sammen med fastlege og sentrale myndigheter.

Pris for tjenesten

Deler av smittevernarbeidet er gratis.

Se priser i betalingsregulativet.

Tjenesten oppdatert: 06.11.2020 13:58