Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
29. juli kl. 14:23

Trenger du å snakke med noen etter dødsfallene i Lørenskog søndag?

Den alvorlige hendelsen berører mange innbyggere i Lørenskog og Rælingen. Du kan ringe kommunens kriseteam tlf: 474 51 110  kl. 12-14. Kommunen kan ikke uttale seg om selve hendelsen. Se mer informasjon her. 

. clear
error_outline
20. juli kl. 13:20

Koronavirus

-HER

. clear

Smittevern og smitteoppsporing

Generelt

Ansvar: Enhet for familie og helse

Kommuneoverlegen er medisinskansvarlig for smittevernarbeidet i kommunen.

Oppgaver innen smittevern;

  • Opplysning og forebyggende tiltak mot smittsomme sykdommer herunder tuberkulose
  • smitteverntiltak rundt enkeltsaker
  • ha oversikt over art og omfang av smittsomme sykdommer som forekommer i kommune
  • reisevaksinasjon

Henvendelser om reisevaksiner kan rettes til telefon 474 82 706 eller til reisevaksine.smittevern@ralingen.kommune.no

 

Kontaktinformasjon for samarbeid om smitteoppsporing 

Smittevernkontoret er bemannet hverdager, og har beredskap på kveld/helg for oppfølging av positive tester og samarbeid med andre kommuner om smitteoppsporing.

Tlf nr for kontakt: 474 82 706, 481 20 294, 477 82 126

 

Informasjon til fastleger/legevakt om henvisning til testing

Fastlege og legevakt rekvirerer test for sine pasienter som er bosatt i Rælingen kommune eller er ansatt som helsepersonell i pasientnært arbeid, barnehage eller skole i Rælingen kommune med dialogmelding til her-ID 135581 med testindikasjon og mobilnummer til pasienten. 

 

Målgruppe

Personer 0 – 100 år, som har behov for opplysning og forebyggende tiltak mot smittsomme sykdommer:

 

Kriterier/vilkår

  • Ansatte som kommer fra eller har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg, plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger.
  • Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som kommer til landet ( jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 nr.1)
  • Andre smittsomme sykdommer. Ved andre smittsomme sykdommer vil tiltak bli initiert sammen med fastlege og sentrale myndigheter.

Pris for tjenesten

Deler av smittevernarbeidet er gratis.

Se priser i betalingsregulativet.

Tjenesten oppdatert: 18.06.2020 09:50